A FoxArt Kft. egyedülálló turisztikai rendszere, a ©Voyage2 Integrált Utaztatási Rendszer, mely az utazási szektor üzleti folyamatait teljes mértékben átfogó ügyviteli rendszer.

Mely turisztikai vállalatoknak nyújt teljes körű megoldást a ©Voyage2 utaztatási szoftver?Voyage2

A ©Voyage2 korábban elsősorban az utazásszervezők (touroperátorok) számára fejlesztett integrált rendszerként vált a piac meghatározó tényezőjévé. Mára a ©Voyage2 támogatja mindazon vállalatok működését is, melyek a mások által szervezett utazási szolgáltatásokat értékesítik, vagy CRS rendszeren keresztül foglalják le szolgáltatásaikat, vagy egyszerűen csak ad-hoc (forfait) jellegű megrendeléseket készítenek.

A ©Voyage2 Rendszer a vállalat szervezeti egységéhez igazodva hierarchikus működést tesz lehetővé. A ©Voyage2 jogosultsági rendszerét a szervezet köré építettük, így lehetőség nyílik a különböző feladatok, tevékenységek megfelelő szegmentálására, biztosítva ezzel a modulokhoz való hozzáférési szinteket, valamint a felelősség-határok meghatározását.


A ©Voyage2 az adatok egységes és redundancia-mentes adattárolása érdekében az információkat ún. adattörzsekben tárolja. A törzsek alkalmazásának előnye, hogy egy konkrét adatot csak egyszer kell a rendszer nyilvántartásába felvenni, azt követően az bármikor elővehető. A ©Voyage2 számos szótártörzzsel rendelkezik (pl.: ország, térség, város, stb.), de jelentőségük szempontjából érdemes a legfontosabbakat kiemelni.

Voyage2 termékismertető

Letöltés

Ügyfélnyilvántartó modul

Ez a modul lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalatunkkal kapcsolatba kerülő - leginkább vásárló - magánszemély adatait nyilvántartásba vegyük. A személyi adatokon túl ügyfeleinket csoportokba rendezhetjük, melyek alapján akár email-eket is küldhetünk számukra. Mivel a ©Voyage2 ügyfeleink megrendeléseinek folyamatos nyilvántartását biztosítja, ezért visszamenőleg lehetőségünk nyílik azokba bármikor betekinteni. Ügyfeleink vásárlásai alapján a rendszer képes pontrendszer alkalmazására is.
A ©Voyage2 korábban említésre kerülő szótártörzseinek használatára lehetőségünk nyílik az ügyfélkezelő alkalmazása során; lakcímadatok rögzítésekor az ország, város, illetve az irányítószám törzsek rendelkezésre állnak.

Előnyök
 • Teljes körű ügyféltörzs hozható létre
 • Törzsutas kedvezmény-rendszer alakítható ki
 • Ügyfél vásárlásai követhetők

Partnernyilvántartó modul

A ©Voyage2 partnernyilvántartó modulja lehetővé teszi a vállalatunkkal kapcsolatba kerülő vállalkozások adatainak nyilvántartását. Ennek kiemelkedő jelentősége van mind a megrendelések létrehozásakor, mind a pénzügyi folyószámla vezetés biztosításakor. Függetlenül attól, hogy partnerünk szállító, vagy vevő, a nyilvántartásba kizárólag egyszer kell rögzítenünk, megjelölve azt, hogy milyen kategóriá(k)ba soroljuk.

Lehetőség nyílik partnereinkre vonatkozót fizetési szabályok, valamint viszontértékesítés esetén alkalmazandó jutalék kategória beállítására is. Ezek a paraméterek megrendelés készítésekor, illetve bizonylatoláskor kerülnek automatikusan alkalmazásra.

Partnereinkhez munkatársak adatait is rögzíthetjük, meghatározhatjuk, hogy mely személy(ek) jogosultak megrendelést kezdeményezni.

Előnyök
 • Teljes körű partnertörzs hozható létre
 • Folyamatos folyószámla figyelés, beavatkozási lehetőség
 • Jutalék-rendszer alakítható ki

Turisztikai modulok

Jármű Szállás- és szobanyilvántartó

A ©Voyage2 szállásnyilvántartó modulja biztosítja a szállással kapcsolatos széleskörű információk tárolását. Az alapadatok nyilvántartásán túl lehetőség nyílik a szállásról készült fotók szisztematikus tárolására is. Ennek jelentősége a ©Voyage2 ©VIAnet On-line Internetes foglalási rendszerének használatakor mutatkozik meg, hiszen a ©Voyage2-ben tárolt fotókat az Interneten a ©VIAnet felhasználók szállás kereséskor, illetve foglaláskor katalógus-szerűen láthatják.

A szobanyilvántartó modul a szoba igénybevételének intervalluma, tulajdonságai, valamint árképzése alapján képes a szobák adatait a kapacitások figyelembe vétele mellett tárolni. Az árak képzésére a turisztikában fellelhető lehetőségek ©Voyage2-be implementálásával nyílik lehetőség.

Előnyök
 • Teljes körű szállás nyilvántartás
 • Széleskörű árazási technikák alkalmazhatók
 • Kapacitások nyilvántartása
 • Széleskörű adattartalma kiváló statisztikai lehetőségeket nyújt
 • Társkeresés támogatása
 • "Értékesítő biztos" árualap, mely kizárólag a referens által meghatározott feltételek szerinti értékesíthetőséget tesz lehetővé
 • Jármű nyilvántartó

A ©Voyage2 járműnyilvántartó modulja lehetőséget biztosít a közlekedési eszközök, valamint a férőhelyek és a konkrét ülőhelyek nyilvántartására. A kapacitások kezelése mellett grafikus járműtérkép - akár ülésszám nyilvántartással - használatára is lehetőség nyílik.

Előnyök
 • Teljes körű jármű nyilvántartás
 • Kapacitások nyilvántartása
 • Széleskörű adattartalma kiváló statisztikai lehetőségeket nyújt
 • Sokféle turisztikai lista
 • Megrendelések kezelése

A ©Voyage2 alapvetően kétféle módszer szerint képes a megrendelések létrehozására. Az egyik az Ad-hoc (forfait), míg a másik a Booking Engine (foglalás árualapból) megrendelés rögzítő modulok. A kettő közötti alapvető különbség a megrendelés tartalmában keresendő. Míg az Ad-hoc jellegű megrendelések gyakorlatilag korlátok nélkül teszik lehetővé a megrendelés tételek rögzítését, addig a Booking Engine modul alkalmazása kizárólag a Voyage2 árualap rögzítő moduljaiban található utazási szolgáltatások foglalására alkalmazható. Bármely modulban is történt azonban a megrendelés felvétele, annak véglegesítésekor - megrendelésszám képzésekor - a ©Voyage2 azonos képernyőn, transzparens módon jeleníti meg a megrendelés adatait.

A ©Voyage2 Rendszerben minden megrendelés egyedi sorszámot kap.

A ©Voyage2 lehetővé teszi a tételszintű árkalkulációk - akár devizás beszerzés - rögzítését.

A ©Voyage2 megrendelés karbantartó modulja az alábbi főbb funkciókat támogatja:

 • Nyilvántartás tetszőleges valutában
 • Opciós megrendelések
 • Határidő figyelés
 • Folyamatos megrendeléshez kapcsolódó folyószámla figyelés
 • Megrendelés eseményeinek naplózása
 • Megrendelés létrehozása, illetve módosítása esetén üzenetek automatikus generálása a tevékenység területi felelősének
 • Lekérés, visszaigazolás események nyilvántartása, figyelése, automatikus küldése e-mail-en, illetve fax-on
 • Megrendelés, számla kapcsolat
Előnyök
 • Fejlett megrendelés-kezelés
 • Megrendelés-vezérelt bizonylatolás
 • Munkafolyamatok egyszerűsítése
 • Események figyelése, automatikus üzenetküldés
 • Média hatékonysági elemzések támogatása
 • Naplózás a megrendelés-műveletekről

Kiállítható dokumentumok

A ©Voyage2 Rendszer fejlett dokumentum-kezelést biztosít a megrendelések magas szintű bizonylatolása érdekében. Mennyiségi korlátozás nélkül hozható létre dokumentum, bizonylat, melyekhez a nyomtatást befolyásoló szabályok rendelhetők (pl.: Voucher kiállítása szabály: csak akkor nyomtatható, ha a részvételi díj kiegyenlítésre került). A dokumentumok PDF formátumban elkészíthetők, e-mailben küldhetők.

Előnyök
 • Korlátlan dokumentum bővíthetőség
 • Nincs kötött tartalom, idegennyelv támogatása
 • A dokumentumokra szabályok alakíthatók ki
 • PDF és e-mail támogatás
 • Naplózás a kiállított dokumentumokról

Pénzügyi modulok

A ©Voyage2 Rendszer pénzügyi modulja a klasszikus értelemben vett vállalati pénzügyi tevékenységek szinte teljes körét felöleli, úgymint vevő-, szállító-, folyószámla analitika, pénztár kezelés és a banki műveletek bizonylatainak feldolgozását, kontírozását, akár főkönyvi feladását. A ©Voyage2 pénzügyi modulja eleget tesz az előírt számviteli és az adózásra vonatkozó jogszabályok előírásainak, biztosítja a szigorú számadású bizonylatok kezelésére vonatkozó követelményeket. A ©Voyage2 rendszer a 2010. évi adóváltozásokból adódó, a korábbi évektől eltérő bizonylatolást teljes körűen támogatja!

Vevő- és szállító analitika

A vevői és szállítói analitika biztosítja a vevő-, illetve szállítói számlák, valamint különböző tartalmú, elnevezésű, formájú számviteli bizonylatok automatikus és kézi rögzítését, nyilvántartását, nyomtatását. Támogatja késedelmi kamatközlő, illetve fizetési felszólító levelek előállítását, valamint a vevő-, illetve szállítói számlákkal kapcsolatos analitikus nyilvántartások teljes körű lekérdezését.

Bankanalitika

A bank analitika a banki jóváírások és terhelések rögzítését és analitikus nyilvántartását teszi lehetővé.

Pénztár

 • Bizonylatok rögzítése
 • Pénztári bevételezési és kiadási bizonylatok rögzítését biztosítja, mindazon információk egyidejű felvitelével együtt, melyek a kontírozáshoz és könyveléshez szükségesek.
 • Pénztárkönyv lekérdezése, nyomtatása
 • A pénztárbizonylatok rögzítésével egyidejűleg a ©Voyage2 automatikusan vezeti a pénztárkönyvet, melynek forgalma meghatározott szempontok alapján lekérdezhető és kinyomtatható.
 • Pénztárjelentés készítése
 • Használatával a napi, illetve tetszőleges időtartamra vonatkozó pénztárjelentés elkészíthető.

Folyószámla analitika

A folyószámla analitika alapadatai a vevő, szállító, pénztár és bank analitikus nyilvántartási adatainak rögzítésével automatikusan előállnak. A folyószámla analitika fő funkciói a folyószámlás tételek nyilvántartása, a rendezett tételek párosítása, kivonatok és egyenlegközlők készítése, kintlévőségek kimutatása.

Utókalkuláció

Az utókalkulációs modul használatával rögzíthetők a költség számlák, melyek konkrét szolgáltatásokra, megrendelésekre bonthatók. Folyamatosan ellenőrizhetők az utazási szolgáltatás-árrések, illetve a valós költségek.

Előnyök
 • Teljes körű pénzügyi rendszer
 • Bizonylatolás rendje szabadon alakítható
 • "Felhasználó biztos" vevőszámla kiállítás
 • eSzámla kiállítás (DigitDoc megoldás)
 • Követelésmenedzsment
 • Utókalkuláció

Valutapénztár

Valutapénztár kezelése, bevételi illetve kiadási pénztárbizonylat, valamint pénztár jelentés készítése.

Valutaváltás

A modul teljes körű valutaváltási tevékenység támogatását biztosítja. Főbb tulajdonságai a következők:

 • Korlátlan számú pénztár kezelés
 • Központi korlátlan számú árfolyamkezelés
 • Címlet szerinti nyilvántartás
 • Szabály alapú árfolyam alkalmazás
 • Árfolyam nyereség és veszteség számítás
 • Számos kimutatás
Előnyök
 • Teljes körű valutakezelés
 • Szigorúan szabályozott működés
 • Elektronikus adatszolgáltatás

Automatikus üzenetküldés, feladat-monitoring

A ©Voyage2 kiemelkedő szolgáltatási közé tartozik üzenetküldő rendszer, mely a különböző események bekövetkezésekor automatikusan képes üzenetek, figyelmeztetések, tájékoztatások továbbítására. Az üzenetküldés szintén szabályok mentén képes működni, továbbá számos lehetőség nyílik arra, hogy eseményekhez automatizmusokat állítsunk be, pl.:

 • Opciós megrendelés készítésekor
 • Lekéréses szállás értékesítésekor
 • Ad-hoc jellegű megrendelés felvételekor
 • Megrendelés módosításakor, stb.

Az üzenetek a ©Voyage2 "Területfelelős karbantartás" moduljában beállított személyekhez érkeznek. Az üzenetek a ©Voyage2-ben beállított időközönként a felhasználónak jelzi, hogy új üzenete érkezett. Az üzeneteket csak olvasottá lehet tenni, törlésre nincs mód. Természetesen ellenőrizhetők mindazon feladatok melyek elvégzésre nem kerültek. Az ily módon alkalmazott feladat-monitoring a vállalat szervezési és értékesítési területén a kiadott munkafeladatok folyamatos követhetőségét teszi lehetővé, magába foglalja annak adminisztrálását is. Segítségével nyilvántarthatók az elvégzendő feladatok, határidők és teljesítések, valamint folyamatosan ellenőrizhetők az el nem végzett feladatok is.

Előnyök
 • Jelentés a meghatározott munkafolyamatokról
 • Események bekövetkezésekor riasztás
 • Automatizált feladatkiosztás

Statisztikák, kimutatások

Turisztikai

 • A törvény által előírt KSH statisztika
 • Járatokkal kapcsolatos közel 30 féle lista
 • Szállásokkal kapcsolatos kimutatások
 • Egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kimutatások

Forgalmi

    Közel 30 féle statisztika

Pénzügyi

 • Több tucat pénzügyi kimutatás
 • Intelligens lekérdező modul
 • Szabadon bővíthető statisztikai modul
Előnyök
 • A törvény által előírt kimutatások biztosítása
 • Bőséges turisztikai és pénzügyi kimutatás
 • Szabadon bővíthető statisztikai modul

Biztonsági megoldások

Jogosultság kezelés

A Voyage2 funkciónkénti fejlett jogosultság kezelést biztosít. A jogosultságokat funkciónként csoportoknak, vagy felhasználónként lehet kialakítani. A Voyage2 funkciónkénti olvasás, írás, illetve törlés jogok engedélyezését vagy tiltását teszi lehetővé.

Integráció lehetősége az alábbi rendszerekhez

 • Utasbiztosítási Rendszer
 • Pénzügy és/vagy főkönyv rendszer
 • Galileo CRS rendszer
 • Worldspan CRS rendszer
 • Amadeus CRS rendszer
 • ZetaFax hálózatos faxrendszer
 • Levelező rendszer

©Voyage2 és az Internet

A ©Voyage2 lehetővé teszi a vállalat Internetes portáljának dinamikus támogatását, azaz a turisztikai tevékenység általános információinak (ország-, város-, szállásleírások stb.), nyilvántartását, illetve az azokhoz kapcsolódó fotók tárolását. A technikai megoldásokon túl a FoxArt Kft. támogatja mind a saját, mind harmadik fél megoldásait az információk Interneten történő dinamikus megjelenítésére.

Az Internet alapú Voyage

A ©ViaNet B2B és On-line Foglalási Rendszer lehetővé teszi a ©Voyage2 Utaztatási Rendszer adataira épülve a valódi on-line helyfoglalást. A ©Voyage2 Rendszerben értékesíthető turisztikai árualap a megadott szabályok alapján foglalható a szerződéssel rendelkező partnerek számára. A ©ViaNet rendkívül felhasználóbarát, különösebb oktatást nem igényel; az Interneten már megszokott módon teszi lehetővé a használatot.

Voyage2 B2C szolgáltatási motor további lehetőségeket teremt az internet alapú értékesítésben; a ©Voyage2 adatbázisát használva szolgálja ki az iroda internetes portáljának megjelenését, valamint az interneten történő bankkártyás fizetéseket. A lefoglalt és/vagy kifizetett utazások a ©Voyage2 rendszerben mint foglalások automatikusan létrejönnek. A vásárló részére automatikusan generálódhatnak számlák, utazási dokumentumok, biztosítva így a vásárló teljesen automatizált kiszolgálását.

A rendszer használatához csak az ingyenes Google Chrome, Firefox, vagy Microsoft Internet Explorer program szükséges.

Előnyök
 • A ©Voyage2 adatbázisára épül
 • Nincs elkülönített árualap
 • A ©Voyage2-ben rögzített képek és egyéb adatok megjelenítése
 • Web alapú foglalás és fizetés
 • Technikai információk

A ©Voyage2 Rendszer SQL alapú, ún. kliens-szerver architektúrájú alkalmazás, ahol az adatbázis egy központi szerver számítógépen található és az ügyféloldali kéréseket, tranzakciókat egy robusztus felépítésű adatkiszolgáló rendszer biztosítja.

További előnyök
 • Kipróbált rendszer, kiváló referenciák
 • Leggyorsabb rendszer a piacon, 150 egyidejű felhasználóval is tökéletes működés
 • Magas szintű hardver skálázhatóság
 • On-line rendszer, nincs iroda- és felhasználószám korlát
 • Teljes körű Web-es támogatás

Hardver és szoftver követelmények

Szerver oldal

 • Processzor: minimum: Pentium4 3GHz
 • Disk rendszer: minimum: 80GB SATA disk
 • Memória: minimum: 1GB memória
 • Operációs rendszer: Windows 2000/2003/2008 server, Windows 2000/XP/Vista
 • Adatbázis kiszolgáló: Microsoft SQL 2000/2005 server, MSDE vagy SQL Server 2005 Express Edition (ingyenes)


Kliens oldal

 • Windows futtatására alkalmas számítógép
 • Operációs rendszer: Windows 2000/XP/Vista
 • Egyéb szoftverek: Minimum: Internet Explorer 6.0, MDAC 2.7 (ingyenes termékek)
 • Egyéb eszközök: Lézernyomtató (ajánlott)
A foxart.hu oldal sütiket használ. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához.
További részletek Rendben